Bygging av hus til tankanlegg

Bygginga av hus til tankanlegget for å stette Avinor sine krav er godt i gang. Magne Viken har i sommar stått for graving tomt og støyping av plate.

IMG_0391

So snart vi får flytta tanken over på plata vil vi kalle inn til dugnad for å røyse bygget!