Styre og grupper

Styret

Funksjon Namn
Leiar Kjell Johnny Kvamme
Nestleiar Fred Kvamme
Styremedlem Roy Raasholm Fauske
Styremedlem Roy Valvik
Styremedlem  Ole Fardal
Varamedlem Christian Strømsøy

 

Andre

Funksjon Namn
Teknisk sjef Fred Kvamme
Flytryggingsansvarleg Roy Olav Hordvik
Rekneskap Olav Osvoll
Revisor 1  Asbjørn Helset
Revisor 2  Arild Helle
Valnemnd 1 Roy Olav Hordvik
Valnemnd 2 Stig Følid

Gruppene

Flygruppa

Funksjon Namn
Leiar Fred Kvamme
Medlem Ved behov

Aktivitetsgruppa

Funksjon Namn
Leiar Roy Olav Hordvik
Medlem Christian Strømsøy

Hangargruppa

Funksjon Namn
Leiar Magne Viken?
Medlem