Styre og grupper

Styret

Funksjon Namn
Leiar Kjell Johnny Kvamme
Nestleiar Fred Kvamme
Styremedlem Roy Valvik
Styremedlem Jøran Festervoll
Styremedlem Reidar Svalheim

Andre

Funksjon Namn
Teknisk leiar Jøran Festervoll
Operativ leiar / Flytryggingsansvarleg
Revisor 1  Reidar Svalheim
Revisor 2  Anders Rosø
Valnemnd 1 Kristoffer Christensen
Valnemnd 2 Arve Sætre