Prisar

Ajour 23.8.2015

Medleskap i klubben                          / år                                                       2.500,-
Medlemskapet skal løysast av alle medlemar som nyttar anlegget. Når ein
har betalt medlemskap og har gjennomgått klubbutsjekk har ein rett på å
få utdelt nøkkelkort.

Årskort LN-TBL                                     / år                                                       4.500,-

Timepris LN-TBL – med årskort      / t                                                          1.350,-

Timepris LN-TBL – utan årskort      / t                                                          1.800,-
Medlemar skal løyse årskort, timepris utan årskort er meint for introturar og lignende.

Hangarplass                                             / mnd                                                      500,-

Fuel  – medlemar                                                                                               15,88 / l.
Fuel  – andre                                                                                                        19,39/ l.