Dugnad

Dugnad er ein viktig del av drifta av klubben. Nederst på denne sida er det lista opp ulike oppgåver. Her han du registrere din innsats!

 

I 2018 planlegg vi å male klubbhytta utvendig. I tillegg er det andre  oppgåver ein kan gjere sjølvstendig:

  • Vaske klubbhytte
  • Vaske fly (Kontakt Teknisk leiar)
  • Vokse fly (Kontakt Teknisk leiar)
  • Rydde i hangar
  • Opprydding i klubbhytte