Fuel-tanken flytta!

I kveld har vi endeleg fått løfta tanken over på plata til det nye tankhuset. Med god hjelp frå Avinor fekk vi tanken på plass og flytta kranbilen i tide til at WF193 kunne lande on schedule 🙂

Det vil snarast bli sendt ut innkalling til dugnad slik at vi får reist huset over tanken!

Strømmen er pt fråkopla og det er ikkje mogleg å fylle. Om nokon vil ut å fly første dagane må ein eventuelt tappe bensin gjennom dreneringskranane. I følgje Kristoffer er det lite fuel igjen på flyet, kanksje 50 l.