Nye driftsbestemmelsar

Nytt PART-regelverk er tredd i kraft! Les meir på flynytt sine sider. På venstre side på nettsida er det ein RSS-feed frå Avinor, NLF og Flynytt. Lurt å følgje med her jamnleg for å halde seg oppdatert med kva som kjem av endringar! 13. november vil det bli innført nye trafikkreglar og ein stor omlegging av luftrommet. Følg med!

Link til Flynytt