ID kort på Avinor sine plassar

Bilde: Flynytt.no

Avinor, Luftfartstilsynet og NLF har som kjent inngått avtale om bruk av lufthamner utanfor opningstid. For å nytte Avinor sine lufthamner pliktar du som fartøysjef å sette deg inn i reglane og søke om ID kort som er bevis på at ein er privatpilot.

Kortet er også bra som ID generelt og bør bærast av fartøysjefar!

Følg linken under for å søke om kort på Avinor sine sider.
http://www.avinor.no/avinor/sikkerhet/50_ID-kort

Les meir om ordninga på flynytt sine sider!  http://www.flynytt.no/nyheter_reader/items/landet-rundt-med-avinors-nye-pfly-kort.html