Dugnad til helga

Til helga blir det dugnad på Bringeland, tankhus skal byggast!

Oppmøte fredag og laurdag kl. 10:00. Ta gjerne med hammar og ei handsag om du har. Magne Viken​ er bygg general og styrer arbeidet. Gi beskjed om når du kan delta.

Saker til årsmøte

Vi skal ha styremøte søndag 15. mars for å kalle inn til årsmøte. Saker du ønskjer på årsmøtet sender du til styreleiar leiar@fjordaneflyklubb.no

Endeleg letta veret! :)

Snøhule
Inngangen til klubben er meir som ei snøhule!

Det har snøa uante mengder den siste tida og klubben sin aktivitet har primært vore snømåking. Men i dag letta veret og det blei ein fin dag på Bringeland 🙂

På slike fine dagar er det som regel stor utfart på Langeland. Sjølv om det må forventast støy i nærleiken av ein flyplass kan vi prøve å minske den mest mogleg. Oppmodar derfor folk som flyr landingsrundar på fine helgedagar til å bruke RWY25 med venstresvingar om det er mogleg.

TBL i kveldsstemning over Bringeland 🙂

 

Fuel-tanken flytta!

I kveld har vi endeleg fått løfta tanken over på plata til det nye tankhuset. Med god hjelp frå Avinor fekk vi tanken på plass og flytta kranbilen i tide til at WF193 kunne lande on schedule 🙂

Det vil snarast bli sendt ut innkalling til dugnad slik at vi får reist huset over tanken!

Strømmen er pt fråkopla og det er ikkje mogleg å fylle. Om nokon vil ut å fly første dagane må ein eventuelt tappe bensin gjennom dreneringskranane. I følgje Kristoffer er det lite fuel igjen på flyet, kanksje 50 l.

Nye driftsbestemmelsar

Nytt PART-regelverk er tredd i kraft! Les meir på flynytt sine sider. På venstre side på nettsida er det ein RSS-feed frå Avinor, NLF og Flynytt. Lurt å følgje med her jamnleg for å halde seg oppdatert med kva som kjem av endringar! 13. november vil det bli innført nye trafikkreglar og ein stor omlegging av luftrommet. Følg med!

Link til Flynytt

Fin flytur i haustsola!

Hadde i går ein lokal tur i kanonflott haustver! Ca. 4500 fot utover mot Florø, med Touch&Go på 07, før retur via Dalsfjorden. Long final til 07 på Bringeland.

Co-pilot filma med GoPro camera. Filmen må sjåast i full HD og full skjerm:)

Rutine når ein tar med besøkjande

Vi har innført ny rutine når vi skal ha med besøkjande!

Alle som ikkje har nøkkelkort eller ID-kort frå Avinor skal ha følgje. Desse skal registrere seg i journal og ha på seg nummerert besøkskort. Det er laga oppslag som er sett opp ved inngang. Besøkjande skal lese igjennom denne og gis ein kort safety breifing!

Alle (også vi som er har nøkkelkort) skal bruke vest når oppheld seg på oppstillingsplassen!

Klikk på bildet for å sette deg inn i reglane!

ID kort på Avinor sine plassar

Bilde: Flynytt.no

Avinor, Luftfartstilsynet og NLF har som kjent inngått avtale om bruk av lufthamner utanfor opningstid. For å nytte Avinor sine lufthamner pliktar du som fartøysjef å sette deg inn i reglane og søke om ID kort som er bevis på at ein er privatpilot.

Kortet er også bra som ID generelt og bør bærast av fartøysjefar!

Følg linken under for å søke om kort på Avinor sine sider.
http://www.avinor.no/avinor/sikkerhet/50_ID-kort

Les meir om ordninga på flynytt sine sider!  http://www.flynytt.no/nyheter_reader/items/landet-rundt-med-avinors-nye-pfly-kort.html