Dugnad til helga

Til helga blir det dugnad på Bringeland, tankhus skal byggast!

Oppmøte fredag og laurdag kl. 10:00. Ta gjerne med hammar og ei handsag om du har. Magne Viken​ er bygg general og styrer arbeidet. Gi beskjed om når du kan delta.

Saker til årsmøte

Vi skal ha styremøte søndag 15. mars for å kalle inn til årsmøte. Saker du ønskjer på årsmøtet sender du til styreleiar leiar@fjordaneflyklubb.no

Endeleg letta veret! :)

Snøhule
Inngangen til klubben er meir som ei snøhule!

Det har snøa uante mengder den siste tida og klubben sin aktivitet har primært vore snømåking. Men i dag letta veret og det blei ein fin dag på Bringeland 🙂

På slike fine dagar er det som regel stor utfart på Langeland. Sjølv om det må forventast støy i nærleiken av ein flyplass kan vi prøve å minske den mest mogleg. Oppmodar derfor folk som flyr landingsrundar på fine helgedagar til å bruke RWY25 med venstresvingar om det er mogleg.

TBL i kveldsstemning over Bringeland 🙂

 

Fuel-tanken flytta!

I kveld har vi endeleg fått løfta tanken over på plata til det nye tankhuset. Med god hjelp frå Avinor fekk vi tanken på plass og flytta kranbilen i tide til at WF193 kunne lande on schedule 🙂

Det vil snarast bli sendt ut innkalling til dugnad slik at vi får reist huset over tanken!

Strømmen er pt fråkopla og det er ikkje mogleg å fylle. Om nokon vil ut å fly første dagane må ein eventuelt tappe bensin gjennom dreneringskranane. I følgje Kristoffer er det lite fuel igjen på flyet, kanksje 50 l.

Nye driftsbestemmelsar

Nytt PART-regelverk er tredd i kraft! Les meir på flynytt sine sider. På venstre side på nettsida er det ein RSS-feed frå Avinor, NLF og Flynytt. Lurt å følgje med her jamnleg for å halde seg oppdatert med kva som kjem av endringar! 13. november vil det bli innført nye trafikkreglar og ein stor omlegging av luftrommet. Følg med!

Link til Flynytt

Fin flytur i haustsola!

Hadde i går ein lokal tur i kanonflott haustver! Ca. 4500 fot utover mot Florø, med Touch&Go på 07, før retur via Dalsfjorden. Long final til 07 på Bringeland.

Co-pilot filma med GoPro camera. Filmen må sjåast i full HD og full skjerm:)